Lees meer

Hierdie is die amptelike webtuiste van Die Bybel: 'n Direkte Vertaling en soos die vertaling vorder, sal meer inligting hier verskyn.

Die doel van hierdie Afrikaanse Bybelvertalingsprojek is om 'n goed verstaanbare, bronteksgeoriënteerde Afrikaanse vertaling van die Bybel wat geskik is vir voorlesing en gebruik in eredienste, asook vir kategese, Bybelstudie en persoonlike gebruik te skep.

Wat is nuut

  • Vraag en antwoord - Kommentaar van prof Heilna du Plooy na aanleiding van die nuutste petisie teen die 2020-vertaling.
  • In die media - Toespraak van Bernard Combrink tydens die 2019 Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk.
  • In die media - Potgooie van verskeie onderhoude wat op Radio Kaapse Kansel uitgesaai is.
  • Vraag en antwoord - Leenwoorde / vreemde terme

Proefvertalings

Belangrike kennisgewing

Tot dusvêr is tekste aan die einde van fase 3 op die webblad geplaas, nadat die kommentaar deur kerklike en ander lesers in fase 3 deur die onderskeie Redaksionele Komitees oorweeg is. Dit was in elk geval slegs vir kennisname. Ons is nietemin dankbaar teenoor lesers wat sedertdien hierdie tekste gelees het en tog nog kommentaar ingestuur het. Dit was waardevol, aangesien ons na aanleiding hiervan in enkele gevalle skryffoute kon regstel.

Lees meer

Vraag en antwoord

Nuusbrief

Klik hier vir die jongste nuus oor hierdie vertaling!

 
 
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com